Sự kiện

Sự kiện Asama

XE ĐẠP ĐIỆN GIẢ THƯƠNG HIỆU ASAMA TẠI BÌNH DƯƠNG VÀ CÁCH NHẬN BIẾT

11/11/2022
Asama Việt Nam phát hiện xe đạp điện giả nhãn hiệu Công ty và hàng ngàn phụ tùng kém chất lượng khác. Asama chỉ ra cách nhận biết xe đạp điện chính hãng.
Chi tiết
blog-grid1
blog-grid1

YÊU THƯƠNG TRAO GỬI, TIẾP SỨC TRẺ VƯỢT KHÓ ĐẾN TRƯỜNG

22/06/2022
Yêu Thương Trao Gửi, Tiếp Sức Trẻ Vượt Khó Đến Trường
Chi tiết
blog-grid1
blog-grid1
blog-grid1
blog-grid1

ASAMA THAY ĐỔI LOGO MỚI

23/08/2019
Xe đạp Asama
Chi tiết
blog-grid1
blog-grid1